FİLTRELE:
  tr/en
98 Firma 560 Ürün
Türkiye’nin yeşil malzeme platformu

EPD-UL Environment

43 Ürün

EPD-UL Environment

Bir ürünün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini ortaya koyan, uluslararası olarak kabul edilen ve yayınlanan raporlardır. Bir ürünün çevresel etkilerini tüm detaylarıyla ortaya koyar. Ürünün hammadde çıkışı, üretimi, sevkiyatı, tüketimi ve atık süreçlerinin çevreye olan etkilerini açığa çıkarır.
EPD'ler Ürün Kategori Kuralları'na (PCR'ler) bağlı kalınarak ürüne özel hesaplama gereksinimleri ve yöntemlerine göre geliştirilmektedir.

Top