FİLTRELE:
  tr/en
98 Firma 560 Ürün
Türkiye’nin yeşil malzeme platformu

Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Report

23 Ürün

Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Report

GRI (Global Reporting Initiative), şirketlerin ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetimsel performans bilgilerinin açıklandığı bir rapordur. GRI tarafından yayınlanan rehberdeki ana çerçeve, Sürdürülebilirlik Raporlaması İlkeleri, Sektör Ekleri, Sınır Protokolü ve Teknik Protokollerden oluşmaktadır. Çerçeve herhangi bir sektörden ya da bölgeden, herhangi büyüklükteki veya yapıdaki kurumlar tarafından uygulanabilir. Raporlama Çerçevesi, halihazırda, dünya çapında binlerce kurum tarafından sürdürülebilirlik raporlarında rehber olarak kullanılmaktadır.


GRI Raporlamada, Ekonomik (EC), Çevre (EN), İşgücü Uygulamaları ve İnsana Yakışır İş (LA), İnsan Hakları (HR), Toplum (SO) ve Ürün Sorumluluğu (PR) olarak belirlenen gösterge protokelleri setleri olarak adlandılrılan uygulama seviyeleri bulunmaktadır.


GRI raporları şirketlere, ekonomik, sosyal ve çevresel olarak karşılaşacakları riskleri daha iyi anlamak, bu risklere yönelik çözüm önerileri geliştirmek gibi iç operasyonel faydalar sağladığı gibi sürdürülebilirliği kurumsal bir politika olarak kabul ettiklerini göstermek adına da uluslararası marka değeri yüksek raporlama araçlarıdır. GRI raporları ayrıca, şirketlerin finansal durumu, ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumunu, sosyal sorumluluk çalışmalarını da içeren bütünleşik, entegre bir politika ve analiz metnidir.

Top