FİLTRELE:
  tr/en
99 Firma 561 Ürün
Türkiye’nin yeşil malzeme platformu

GREENGUARD Gold

6 Ürün

GREENGUARD Gold

Gelişmiş toplumların zamanlarının yaklaşık %90'ını iç mekanlarda geçirdikleri tahmin edilmektedir. Potansiyel Zararlı Uçucu Organik Bileşikler'in (VOC'ler) iç hava konsantrasyon seviyesi dış havaya göre oldukça yüksektir. Bu sebeple, iç hava kalitesi ve insanlar üzerindeki zararlı etkileri giderek daha çok önem kazanmaya başlamıştır. Dünyadaki mevcut yeşil bina yönetmelikleri, ilgili standartlar ve yeşil bina derecelendirme sistemleri kapsamındaki gereklilikler İç Hava Kalitesi ile ilgili gereklilikler sunmaktadır. UL Environment tarafından verilen GREENGUARD Gold sertifikası UL laboratuvarlarında 360'tan fazla kimyasal için test edilerek sertifikalandırılmaktadır. LEEDv4, BREEAM gibi uluslararası yeşil bina sertifikasyon sistemlerinde ve yönetmeliklerde belirlenen tüm emisyon kriterlerini sağlamaktadır.
GREENGUARD sertifikası ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız

Top